Підслідність на досудовому слідстві по одеськи

Не так давно Головне управління національної поліції Одеської області зареєструвало юридичну адресу на території Київського району міста Одеси, що на думку посадових осіб відомства дає можливість слідчим, слідчого управління ГУНП Одеської області звертатись з клопотаннями про забезпечення заходів кримінального провадження до Київського районного суду. 

На мою думку, вказані клопотання слідчих не можуть розглядатися слідчими суддями Київського районного суду міста Одеси,  з наведених нижче підстав.

Частиною 2 статті 132 КПК України визначено, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частиною 1 статтті 93 ЦК України зазначено, що місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

Враховуючи вказане орган досудового розслідування, – слідче управління ГУНП в Одеській області, як зазначають в клопотаннях слідчі, знаходиться за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 8Г, що відповідно до рішення Одеської міської ради №197-XXIV від 26.07.2002 року належить до території Приморського району м.Одеси та відповідно належить до територіальної юрисдикції Приморського районного суду міста Одеси.

Згідно з положеннями ст. 38 КПК України, органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання і досудове слідство) є:

1) слідчі підрозділи – органів внутрішніх справ; органів безпеки; органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства; органів Державного бюро розслідувань; органів Державної кримінально-виконавчої служби України;

2) підрозділ детективів, підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України.

Тобто  кримінальний процесуальний кодекс визначає органами досудового розслідування не службових осіб цих органів досудового розслідування, не  сам правоохоронний орган, а відповідні підрозділи – слідчі управління та відділи.

З вказаним твердженням в свій час погодився і Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, та в своєму листі адресованому головам апеляційних судів областей №223-1650/0/4-16 від 16.06.2016 року, зазначив, що органом досудового розслідування при системному аналізі положень ч.1 ст.38, п.8 ч.1 ст.3 КПК України, є слідчі підрозділи (Головне слідче управління, слідче управління, відділ, відділення). Тобто органом розслідування в конкретному кримінальному провадженні є не сам правоохоронний орган до складу якого входить відповідний підрозділ, а його підрозділ управління, відділ визначений у ч.1 ст.38 КПК України.

Частиною 6 статті 9 КПК України визначено, що у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 цього Кодексу. Тому слідчий суддя, слідчий та прокурор мають керуватися виключно положеннями КПК України та нормативно-правовими актами, які йому не суперечать.

Отже беручи до уваги загальні засади кримінального провадження, можна зробити висновок, що будь-які клопотання про забезпечення заходів кримінального провадження необхідно подавати до місцевого суду за фактичною адресою місця знаходження органу досудового розслідування. Звернення до місцевого суду  за місцем реєстрації цього органу досудового розслідування, або за місцем знаходження певного слідчого є невірним.

В силу загальної засади кримінального провадження – законність, що регламентована ст. 9 КПК України, – суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов’язані неухильно дотримуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в суді, до юрисдикції якого вона віднесена процесуальним законом.

Розгляд справи саме судом, встановленим законом, є складовою права на справедливий суд, передбаченого ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Таким чином розгляд клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчими суддями Київського районного суду міста Одеси, до юрисдикції якого такий розгляд не віднесений процесуальним кодексом, є грубим порушенням КПК України.

Зауважу, що питання направлення кримінального провадження з одного суду до іншого вирішується відповідно до ст. 34 КПК України, апеляційним судом області, який повинен розглянути вказане питання не пізніше п'яти днів після надходження відповідного клопотання сторони або подання місцевого суду.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *