ВР прийняла Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень

У Верховній Раді прийняли Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень.

Тепер кримінальний закон має три визначення стосовно суспільно небезпечного діяння, – кримінальне правопорушення яке в свою чергу поділяється на дві категорії, – злочин та кримінальний проступок.

У статті 12 Кримінального кодексу встановлено види кримінальних правопорушень (кримінальні проступки та злочини) та надано їм визначення. При цьому склади кримінальних проступків утворено за рахунок злочинів невеликої тяжкості.

З'являється поняття, дізнавач – службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, органу державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу вказаних органів;»

Цей закон буде значно спрощувати розгляд кримінальних проваджень по кримінальних правопорушеннях невеликої тяжкості.

Після набрання чинності даного закону у Кримінальному кодексі України, зявиться стаття 286-1, Керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. 

Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62859

ВЕРХОВНА РАДА СХВАЛИЛА ЗАКОН ПРО КРИМІНАЛЬНІ ПРОСТУПКИ

Верховна Рада прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень».

Законом визначено принципи та критерії розмежування кримінальних проступків та злочинів та змінено класифікацію кримінальних правопорушень на кримінальні проступки, нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі злочини.

Законом «кримінальним проступком визначено діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов’язане з позбавленням волі».

Внесеними змінами до статті 11 Кримінального кодексу визначення злочину трансформовано у визначення «кримінального правопорушення» (єдиного як для злочинів, так і для проступків) – «суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом кримінального правопорушення».

У статті 12 Кримінального кодексу встановлено види кримінальних правопорушень (кримінальні проступки та злочини) та надано їм визначення. При цьому склади кримінальних проступків утворено за рахунок злочинів невеликої тяжкості.

Законом також:

узгоджено питання строків дізнання та судового розгляду кримінальних проступків;

визначено порядок застосування інституту судимості до осіб, які скоїли кримінальний проступок;

визначено коло суб’єктів, що будуть проводити дізнання по кримінальним проступкам;

уточнено перелік можливих негласних слідчих (розшукових) дій під час дізнання;

унормовано питання джерел доказів;

передбачено, що готування до кримінального проступку не тягне за собою кримінальної відповідальності.

Законом також внесено інші зміни до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та Кодексу України про адміністративні правопорушення, які стосуються певних особливостей, пов’язаних з запровадженням інституту кримінальних проступків.

джерело