Верховний Суд – Протокол авторозподілу не містить інформації яка може бути віднесенна до інформації з обмеженим доступом.

Верховний Суд розглянув адміністративну справу за позовом до Вищої ради правосуддя про визнання протиправними дій відповідача щодо неповідомлення прізвищ та ініціалів членів ВРП, які проводять перевірку дисциплінарних скарг позивача стосовно суддів Печерського районного суду м. Києва, та зобов’язання письмово надати таку інформацію.

Позивач послалася на те, що своєю відмовою надати вищезазначені дані відповідач порушив норми Закону України «Про доступ до публічної інформації», а тому обмежив її право заявити відвід члену ВРП.

Відповідач, відмовляючи позивачу, обґрунтував свою позицію тим, що така інформація є службовою, а тому доступ до неї обмежений. 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду не погодився з такою позицією відповідача.

Суд зазначив, що ВРП є колегіальним, незалежним конституційним органом державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів.

Суд вказав, що до документів, які можуть містити службову інформацію, законодавець відносить, зокрема, доповідні записки, рекомендації, документи, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (ст. 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).
Таким чином, обмеження доступу до конкретної інформації допускається у випадках, якщо вона належить до службової та за умови наявності таких вимог: в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; якщо розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; якщо шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні (ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

Протокол автоматизованого розподілу є документом, що відображає результат здійснення розподілу матеріалів, які надійшли на адресу ВРП, між її членами, та не містить інформації, яка може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом (службової інформації).


Колегія суддів дійшла висновку, що відповідач протиправно відмовив у наданні запитуваної інформації, яку помилково відніс до службової, та зобов’язала ВРП письмово повідомити позивачу прізвища та ініціали членів ВРП, які проводять перевірку дисциплінарних скарг.

Зазначається на сторінці Верховного Суду у Фейсбук.

Рішення Верховного Суду від 12 липня 2018 року у справі № 9901/478/18 – www.reyestr.court.gov.ua/Review/75332194.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *