ТОП ЗМІН ДО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 2019

11 січня 2019 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і насильству та боротьбу з цими явищами» від 6.12. 2017 року, яким внесено зміни та доповнення до Кримінального кодексу України серед яких:


Закріплено оновлений підхід до злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. 

Зокрема, розмежовується поняття зґвалтування і сексуального насильства.

Злочин «насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (стаття 153)» тепер має назву «сексуальне насильство.

Вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи – сексуальне насильство.

Вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої особи – зґвалтування.

Об’єднує ці дії те, що вони здійснюються щодо особи без її згоди.

Згода вважається добровільною, якщо вона є результатом вільного волевиявлення особи, з урахуванням супутніх обставин.

Різниця між «зґвалтуванням» і «сексуальним насильством» полягає у «проникненні в тіло іншої особи»


Кримінальний кодекс України доповнено статтею 126-1 «Домашнє насильство» .

Тут це поняття трактується як умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи.

Відповідно до змін домашнім насильством вважаються не лише побої , а й факти психологічного та економічного тиску. 

Але щоб визнати ці діяння злочинами обов’язково мають бути такі ознаки: систематичність і наявність певних наслідків.

А от постраждалою дитиною визнається не лише та, яка зазнала домашнього насильства, а й свідок події.

Домашнє насильство каратиметься громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох років.

Кримінальний кодекс України доповнено розділом XIII-1 «ОБМЕЖУВАЛЬНІ ЗАХОДИ». 

В інтересах потерпілого від злочину, пов’язаного з домашнім насильством, одночасно з призначенням покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, або звільненням з підстав, передбачених цим Кодексом, від кримінальної відповідальності чи покарання, суд може застосувати до особи, яка вчинила домашнє насильство, один або декілька обмежувальних заходів, відповідно до якого (яких) на засудженого можуть бути покладені такі обов’язки:

1) заборона перебувати в місці спільного проживання з особою, яка постраждала від домашнього насильства;

2) обмеження спілкування з дитиною у разі, коли домашнє насильство вчинено стосовно дитини або у її присутності;

3) заборона наближатися на визначену відстань до місця, де особа, яка постраждала від домашнього насильства, може постійно чи тимчасово проживати, тимчасово чи систематично перебувати у зв’язку із роботою, навчанням, лікуванням чи з інших причин;

4) заборона листування, телефонних переговорів з особою, яка постраждала від домашнього насильства, інших контактів через засоби зв’язку чи електронних комунікацій особисто або через третіх осіб;

5) направлення для проходження програми для кривдників або пробаційної програм

Відповідні заходи можуть застосовуватися на строк від одного до трьох місяців і за потреби можуть бути продовжені на визначений судом строк, але не більше як на 12 місяців. 

Контроль за поведінкою засуджених, до яких застосовано обмежувальні заходи, здійснює орган пробації за місцем проживання засудженого, а в разі вчинення злочину військовослужбовцем – командир військової частини.

Злочин «Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання» тепер матиме такий склад : 

«Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання, зумовленому жорстоким поводженням, або таким, що принижує честь і гідність особи, а також за наявності системного характеру такого поводження з боку потерпілого» 
Раніше: «Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного насильства, систематичного знущання або тяжкої образи з боку потерпілого». 

Тяжка образа з боку потерпілого тепер не є причиною виникнення стану сильного душевного хвилювання. 

Стан сильного душевного хвилювання зумовлює жорстоке поводження або поводження, що принижує честь і гідність особи, а також наявність їх системного характеру 

Злочин «Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання» тепер матиме такий склад: 

«Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене в стані сильного душевного хвилювання, викликаного жорстоким поводженням, або таким, що принижує честь і гідність особи, а також за наявності системного характеру такого поводження з боку потерпілого» 

Раніше:«Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного насильства або тяжкої образи з боку потерпілого».

Зміни в складі злочину «Умисне тяжке тілесне ушкодження» :

«Умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, каліцтво статевих органів, психічну хворобу або інший розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину, або переривання вагітності, або непоправне знівечення обличчя» 

замість такого «Умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, психічну хворобу або інший розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину, або переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя». 

Тобто, запроваджується відповідальність за травмування статевих органів

Це прирівнюється до тяжкого тілесного ушкодження, поряд із втратою будь-якого органу або його функцій.

Каліцтво статевих органів криміналізується незалежно від статі. 

Запроваджується відповідальність за примушування до шлюбу. Кримінальний кодекс України доповнено статтею 151-2

Криміналізується примушування до вступу в шлюб, продовження примусово укладеного шлюбу, до вступу до співжиття без укладання шлюбу, а також спонукання особи до переїзду з цією метою на територію іншої держави, ніж та, де вона проживає.

Статтю 134 Кримінального кодексу України «Незаконне проведення аборту або стерилізації» викладено у новій редакції.

Так новими частинами передбачено такі дії :

1)примушування до аборту без добровільної згоди потерпілої особи;

2)примушування до стерилізації без добровільної згоди потерпілої особи;

3)примушування до стерилізації без добровільної згоди потерпілої особи якщо вона спричинила смерть потерпілої особи чи інші тяжкі наслідки.

Джерело: Судова правда